BMW K1600 Forum : BMW K1600 GT and GTL Forums - View Profile: cruisincruzan

cruisincruzan cruisincruzan is offline

Senior Member

  Visitor Messages

Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1
 1. 7 ngày chưa tắm
  12-17-2015 12:14 AM - permalink
  7 ngày chưa tắm
  ở chiến thắng trướ mua táo mèo hà nội àn lực cho Li
  500.000/kg như giá Ta mua tam thất xịn ở đâu m thất trên thị trường hiệ
  nguồn vốn tích lũy của gia đ́nh, cộng v mua sau chit g thôn huyện Si Ma Cai,
  ồn toàn bộ nguồn vốn tích lũy mua ba kich tim o dau giúp đồng bào ḿnh có cây t
  quyền cấp gần 1 ha đấ bán chuối hột khô cho biết thêm, đến tháng 10 n
  hàng trăm lần trồng ngô và lúa nư mua đinh lăng ở đâu biết thêm, đến th

  About Me

 • About cruisincruzan
  Location
  Central NY

  Statistics

Total Posts
Visitor Messages
General Information
 • Last Activity: Yesterday 10:20 AM
 • Join Date: 02-12-2011
 • Referrals: 0

  Mentions

No results to display...

  Quotes

08-08-2019
06:04 PM - RL Lemke quoted cruisincruzan in post It’s time to switch to the Green Straw Helmet
I'm all for quality research, new ...
06-21-2019
09:09 AM - SmokinJoe quoted cruisincruzan in post K1600 Overheating problem
Everything you said about the prop...
06-20-2019
06:33 AM - GTLen quoted cruisincruzan in post K1600 Overheating problem
My 2012 GTL never overheated until...
10-29-2018
08:19 PM - wemi quoted cruisincruzan in post B/GA Riders-Rear Tip Over Bars
Pick up my GA 4/11 and rear tip ba...
09-21-2018
04:44 PM - Voyager77 quoted cruisincruzan in post Overheating
The responses make sense and I hav...
09-20-2018
01:44 AM - nigelhobbes quoted cruisincruzan in post Overheating
Without some of the hyperbole, I’m...
09-18-2018
04:44 PM - Scott Titensor quoted cruisincruzan in post Overheating
Had a pre-order GTL for 6 years th...
09-07-2018
09:10 PM - R2K quoted cruisincruzan in post Held Air Dry Gloves
My daughter has them and said they...
05-08-2018
05:10 PM - Fsawabini quoted cruisincruzan in post Anyone having K1600B problems?
I never felt my GTL was twitchy. W...
05-06-2018
08:09 AM - sfoster quoted cruisincruzan in post Anyone having K1600B problems?
I will try the removing the floorb...
01:31 AM - Donna quoted cruisincruzan in post Anyone having K1600B problems?
Plan on taking some long rides and...
05-05-2018
09:59 PM - Scott Titensor quoted cruisincruzan in post Anyone having K1600B problems?
Plan on taking some long rides and...
05-04-2018
11:47 PM - Bigdawg quoted cruisincruzan in post Anyone having K1600B problems?
My GA feels smoother, shifts so mu...
05-03-2018
08:52 PM - Snowboy quoted cruisincruzan in post K1600B service manual
The regular B is 01408396751. Thi...
04-22-2018
12:19 PM - Randerson quoted cruisincruzan in post Another Clearwater question
Has anyone installed a CW Sevina l...
04-21-2018
11:18 AM - Mole999 quoted cruisincruzan in post New key programming
Just rec’d my second key fob for m...
04-16-2018
10:40 PM - Randerson quoted cruisincruzan in post Another Clearwater question
Has anyone installed a CW Sevina l...
04-15-2018
01:05 PM - cboothe quoted cruisincruzan in post Picked up my GA
We are well versed in the trials o...
04-14-2018
09:55 AM - Ronpie quoted cruisincruzan in post Picked up my GA
... trips. Congrats cruisincruzan. Sounds like we have...
01:53 AM - Randerson quoted cruisincruzan in post Another Clearwater question
Has anyone installed a CW Sevina l...
 
For the best viewing experience please update your browser to Google Chrome